Weeklog: Ex-Eurocommissaris Verheugen en zijn vriendjes in de auto-industrie

Door Dennis de Jong (Europarlementariër SP)

Op 30 augustus neem ik namens onze politieke fractie in het Europees Parlement deel aan de hoorzitting van de commissie die Dieselgate (sjoemelsoftware) onderzoekt. We ondervragen onder meer ex-Eurocommissaris Verheugen. Deze Duitse politicus had nauwe banden met de auto-industrie en onder zijn leiding kwam de onduidelijke wetgeving tot stand waarmee sjoemelsoftware mogelijk werd. Nee, zegt Verheugen in zijn antwoorden op onze schriftelijke vragen: die wetgeving was duidelijk. Maar als dat zo is, dan zijn de autofabrikanten toch gewoon illegaal bezig geweest en moeten ze in de Europese Unie de autokopers toch net zo goed vergoeden voor geleden schade als in de VS gebeurt? Gaat Verheugen zijn oude autovrienden a.s. dinsdag inderdaad verraden, alleen om zijn eigen straatje schoon te vegen? Ik ben benieuwd.

Dieselgate ontstond toen bekend werd dat Volkswagen in dieselauto’s software had geïnstalleerd die ervoor zorgde dat technieken die in een testomgeving relatief lage stikstofuitstoot opleverden, tijdens het rijden werden uitgezet. Daardoor stoten dieselauto’s in de praktijk veel meer stikstof uit dan in de officiële cijfers die altijd op tests in een testomgeving zijn gebaseerd. Slecht voor het milieu, de volksgezondheid en slecht voor de autokopers. Nu de sjoemelsoftware aan het licht is gekomen, is hun auto minder waard en kunnen ze ook te maken krijgen met hogere belastingen en een verbod op toegang tot bepaalde milieuzones.

Verheugen liet zich graag adviseren door de auto-industrie. In een speciale werkgroep CARS21 werd alle regelgeving waar autofabrikanten last van hadden tegen het licht gehouden. In de tijd van Verheugen werd ook de wetgeving over de normen voor uitstoot van dieselauto’s aangenomen. Natuurlijk zat de werkgroep met de autofabrikanten eerste rij bij de totstandkoming van deze wetgeving. Zelfs toen een collega Eurocommissaris, belast met milieu, Verheugen wees op het verschil in uitstoot in de testomgeving en de werkelijke uitstoot op de weg, vond hij het niet nodig de wetgeving aan te scherpen. De sjoemelsoftware kon daarmee nog jaren doorgaan, zonder dat iemand er erg in had. Verheugen wilde zijn vriendjes van CAR21 duidelijk niet teleurstellen.

Geen wonder dat Verheugen eerst helemaal geen zin had om in het EP te verschijnen. Onder zware druk heeft hij uiteindelijk toch toegestemd. Het belooft een van de spannendste zittingen te worden. Ofwel geeft Verheugen toe dat hij zich heeft laten inpalmen door de autolobby. Ofwel hij houdt vast aan zijn visie dat de wetgeving goed in elkaar stak. Maar als dit waar is, klopt er dus niets van de redenering van Volkswagen en andere autofabrikanten dat zij met hun sjoemelsoftware binnen de grenzen van de wet hebben gehandeld. Dat geeft een goede basis voor claims van consumenten tegen de autofabrikanten. Ik ben benieuwd hoe Verheugen zich dinsdag uit deze lose-lose situatie gaat proberen te redden.

De hoorzitting vond plaats op 30 augustus. Verheugen gaf aan geen enkel vermoeden te hebben gehad dat autofabrikanten „fraude pleegden” met software waarmee zij de emissiewaarden van schadelijke stoffen manipuleerden. Ook wist hij niets van de ‘sjoemelpraktijken’ van Volkswagen met dieselauto’s. De onderzoekscommissie wil in de herfst nationale toezichthouders horen over hun rol in het schandaal. (ANP)

Leave a Reply