EU Know How spreekt met Jan Roos

Door Lorenz van der Ven

Op 6 april aanstaande gaat Nederland naar de stembus om voor of tegen het associatieverdrag met Oekraïne te stemmen. EU Know How sprak met voor- en tegenstanders van dit verdrag. Vandaag: Jan Roos, initiatiefnemer en publiekelijk leider van GeenPeil. Waarom is hij tegen het associatieverdrag? Wat is er mis met de huidige Europese Unie en wat is zijn mening over de positie van Nederlandse politieke partijen in het debat? EU Know How vroeg het aan Jan Roos.

‘Het gaat ons niet om de handel’, zo begint Roos het gesprek. ‘De handel die wij drijven met Oekraïne is te verwaarlozen. De politieke beweegredenen zijn voor ons doorslaggevend. Wij willen geen handelsbanden aanhalen met het meest corrupte land in Europa. Een land dat daarnaast in burgeroorlog verkeert en daardoor politiek erg instabiel is geworden. Verder dienen we hierbij een signaal af te geven aan de Oekraïense politiek op zich, waar uitgesproken nazi’s in het parlement zitten’.

De toon is gezet. Handel is voor GeenPeil niet doorslaggevend, maar politiek. Wanneer we Roos vragen om te reageren op zijn vermeende banden met Poetin en ‘de Russen’ in het algemeen, antwoordt hij gedecideerd: ‘Dat is een lage truc. Ik heb geen contact met Poetin of welke Rus dan ook. Voor ons is Poetin ook niet belangrijk, het gaat ons om de verhouding tussen Nederland en Oekraïne. Daarover gesproken: de claim van Poetin op Oekraïne is vergelijkbaar met de claim van Pechtold die een buffer wil tussen Oekraïne en Rusland. We moeten stoppen met die expansiedrift naar het Oosten.’

‘Het valt niet uit te leggen waarom er een akkoord gesloten moet worden met het meest corrupte land in Europa.’

Terugkomend op de handel. StemVoor, van voorman Joshua Livestro, gaf onlangs te kennen dat het associatieverdrag goed zou zijn voor ‘de handel en de moraal van Nederland’. Roos zegt hierop: ‘Het hele handelsverhaal is klinkklare onzin. De handel tussen Oekraïne en Nederland komt neer op 0,18% van onze totale handel. De handelsbetrekkingen met Rusland zijn miljarden meer, maar daar horen we Livestro niet over.’ Om vervolgens te reageren op een andere opmerking van de voorman van StemVoor: ‘Livestro zei dat de Nederlandse identiteit in gevaar komt als we tegen het verdrag stemmen, maar het referendum gaat juist over de Nederlandse identiteit. We moeten de EU niet vergroten, maar juist verkleinen zodat onze identiteit beschermd wordt. Livestro is vooral bezig met het naar de mond praten van de miljardair die hem steunt.’

Volgens StemVoor is Oekraïne op dit moment niet klaar voor toetreding tot de Europese Unie. Roos stelt dat het associatieverdrag wel degelijk een opmaat is voor Oekraïense toetreding. Hij reageert daar nu op: ‘De wetgeving die wij bepalen moet worden overgenomen door Oekraïne, dat hoeven alleen Staten die ooit ook zullen gaan toetreden. Poroshenko en Van Rompuy geven zelf ruiterlijk toe dat Oekraïne lid zal gaan worden van de Europese Unie. Veel duidelijker kan het niet worden. En dat ondanks het feit dat – na Roemenië – ook Oekraïne niet voldoet aan de eisen van het Verdrag van Kopenhagen. Maar daar horen we niemand over.’

Naast het referendum over Oekraïne zijn er wellicht meer zaken rondom de EU waar referenda over gehouden zouden kunnen worden. Zo stelt ook Roos. Hij maakt echter een voorbehoud: ‘De situatie rondom asielzoekers zou geschikt zijn voor een referendum, alleen dat valt niet onder de referendumwet. Hoe dan ook moeten er veel meer referenda georganiseerd worden. Dit ‘Brussel’ is een ondemocratisch moloch. De Europese bevolking zou juist de werkgever van de EU moeten zijn en niet andersom. De enige manier om deze kloof te dichten is het betrekken van de bevolking bij de besluitvorming. Neem nu het debat rondom Brexit. Iedere bevolking in Europa zou naar hun mening over de EU gevraagd moeten worden door middel van een dergelijk referendum. De gemiddelde EU-burger wil namelijk niet langer de oplegging van bovenaf, zoals we die nu zien.’

‘Mensen kunnen tegenwoordig alles vinden op internet en laten zich niet meer zo snel in de maling nemen.’

Ook de positie van de Nederlandse politiek krijgt aandacht in het gesprek. Volgens Roos is die niet zo verrassend: ‘De SP en PVV zijn tegen en de eurofiele partijen zijn voor. Verder zit de regering in een lastige positie, aangezien men geen campagne kan voeren voor iets dat niet valt uit te leggen. Mensen kunnen tegenwoordig alles vinden op internet en laten zich niet meer zo snel in de maling nemen.’

Na dit korte intermezzo over de Nederlandse politiek, vraag ik Roos als afsluiting kort te reageren op de uitspraken van Juncker met betrekking tot het referendum. De uitspraak van Juncker in een interview met de NRC dat een Nederlandse nee-stem zou resulteren ‘in een continentale crisis’ viel niet goed bij Roos: ‘Dat is een uitspraak van het niveau ‘het licht gaat uit’, zoals tijdens het referendum rondom de Europese Grondwet in 2005 werd beweerd. Een dergelijk doemscenario gaat nooit op. Het is bangmakerij dat voortkomt uit de hoop dat de bevolking in de pas blijft lopen. En dan kom ik ook uit op het belangrijkste argument tegen het referendum: het is gewoon niet uit te leggen waarom er een akkoord gesloten moet worden met het meest corrupte land in Europa.’

Foto: NOS

Leave a Reply