Profiel van Federica Mogherini

Door Carina van Os en Lorenz van der Ven

Een profiel van een vrouw die bekritiseerd én gewaardeerd wordt. Er klonk veel kritiek toen Italië Federica Mogherini naar voren schoof als kandidaat voor het Eurocommissariaat. Ze was nog maar een half jaar minister van Buitenlandse Zaken en werd in eerste instantie te licht bevonden. Daarnaast was ze een sociaaldemocraat vanuit de communistische hoek en had ze opvallende standpunten aangaande het Midden-Oosten en Rusland. Desondanks werd ze Hoge Buitenlandvertegenwoordiger voor de EU. Ze is nu een jaar in functie. Wie is Federica Mogherini, wat zijn haar speerpunten en waar lagen haar prioriteiten het afgelopen jaar?

“Ze was nog maar een half jaar minister van Buitenlandse Zaken en werd in eerste instantie te licht bevonden.”

Tijdens haar studie politicologie legde ze het accent op de relatie tussen religie en politiek binnen de islam. In 1988 werd ze lid van de Federazione Giovanile Comunista Italiana, beter bekend als de jongerenbeweging van de communistische partij in Italië. In 1996 werd ze lid van de linkse jongerenorganisatie Sinistra Giovanile en later werd ze actief bij de linkse partij Democratici di Sinistra. Na de oprichting van de partij Partito Democratico maakte ze er deel uit van het bestuur. Vervolgens werd ze namens deze partij in 2008 lid van de Kamer van Afgevaardigden. In 2013 werd ze herkozen. Daarna, in februari 2014, werd ze minister van Buitenlandse Zaken en eind oktober van dat jaar kwam aan deze rol weer een einde toen ze begon met haar werkzaamheden in Brussel. Al met al: voor Mogherini volgden de verschillende politieke functies zich de afgelopen jaren in rap tempo op.

In haar nieuwe functie als Hoge Buitenlandvertegenwoordiger zette Mogherini meteen de toon door te streven naar de erkenning van de staat Palestina. Ze voegde eraan toe dat dit niet alleen haar eigen mening was, maar dat dit gold als doel van de hele Europese Unie. Een gewaagde uitspraak, want uit de reacties bleek dat een groot deel van de Unie er toch anders over dacht. Desondanks hoopt Mogherini dat een Palestijnse staat gerealiseerd is voor het einde van haar ambtstermijn in 2019. Ook trok ze de aandacht door haar houding tegenover Rusland. Zoals zoveel Italiaanse politici heeft ze weinig wantrouwen ten aanzien van de banden met Rusland en ook dat liet ze de afgelopen tijd duidelijk merken. Dit werd mede gekenmerkt door het feit dat begin dit jaar een stuk gelekt werd, waaruit bleek dat ze voorstander was van het versoepelen van de sancties tegen Rusland.

“In haar nieuwe functie als Hoge Buitenlandvertegenwoordiger zette Mogherini meteen de toon door te streven naar de erkenning van de staat Palestina.”

De meeste aandacht kreeg Mogherini echter toen ze namens de Europese Unie de gesprekken voerde met de wereldmachten omtrent het atoomprogramma van Iran. Mogherini vervulde in deze onderhandelingen een verbindende rol tussen aan de ene kant de Verenigde Staten en aan de andere kant Iran. Mede door de voortdurende inzet van Mogherini werd er in juli van dit jaar een akkoord bereikt, waardoor er volgens de Italiaanse politica een einde kwam aan tien jaar crisis. Hiermee refereerde zij aan het feit dat er al tien jaar gesproken werd over het Iraanse atoomprogramma.

Ook de komende maanden zal de Hoge Buitenlandvertegenwoordiger van de Europese Unie getest worden. Zo is het conflict in Oekraïne nog altijd niet opgelost, ondanks een eerder staakt-het-vuren. Hierbij zijn niet alleen de diplomatieke, maar ook de economische betrekkingen met Rusland de afgelopen jaren verslechterd. Te denken valt aan de economische sancties die over en weer aan elkaar zijn opgelegd. Ook is de afgelopen tijd het conflict tussen Israël en Palestina weer opgelaaid en is publiekelijke aanwezigheid van Mogherini zeer gewenst, aangezien zij ook hier een verbindende rol kan vervullen, een rol die nu vooral wordt opgepakt door omliggende landen als Jordanië en Egypte.

De ambities die door Mogherini werden uitgesproken bij haar installatie in het voorjaar van 2014 waren groots en het is dan ook aan haar de taak om die de komende tijd om te zetten in concrete daden aan de verschillende grenzen van de Europese Unie.

Foto: European Union 2015

Leave a Reply