Profiel Mario Draghi

Door Carina van Os en Lorenz van der Ven

Hij trad aan in een tijd dat het economisch slecht ging met de Europese Unie en de eurozone. Staatsleningen werden opgekocht, schulden werden kwijtgescholden en onderhandelingen over schulden sleepten voort. Inmiddels is de hevigheid van de crisis ten einde. Desondanks past de ECB nog met regelmaat het beleid aan en zeggen ze niet te aarzelen over een eventueel ingrijpen. Wat heeft Mario Draghi de afgelopen vijf jaar gedaan? En zit de Europese Centrale Bank met Draghi en zijn beleid op de goede of de slechte weg?

Renteverlaging en de geldpers aan. De woorden die opkomen bij de naam Mario Draghi. Draghi studeerde economie en was professor in Florence en Turijn. Na verschillende functies bij banken werd hij in 2011 voorgedragen als president van de directie van de Europese Centrale Bank. Al vlak na zijn aantreden verlaagde hij de rente. Die rente is de afgelopen vijf jaar vaak teruggekomen als hot item, en daarbij ook meerdere malen verlaagd. Begin deze maand nog dreigde Draghi indien nodig de depositorente verder negatief te maken.

Investeringen

Een jaar geleden besloot Draghi tot een groot investeringsplan om de Europese economie weer op gang te brengen. Dit zou niet alleen lucht moeten geven aan banken en investeerders, maar het zou de opmaat moeten worden voor verhoogd consumentenvertrouwen binnen de Unie. Verschillende West-Europese economieën laten de afgelopen maanden ook een groei zien, in tegenstelling tot de Europese beurzen die op het moment in zwaar weer lijken te zitten. Draghi neemt maatregelen om ook de beurshandelaren in het tweede gedeelte van dit kalenderjaar extra te stimuleren.

“ABN Amro-topman Gerrit Zalm stelde afgelopen week dat de renteverlaging die de president van de directie van de ECB voorstelt schadelijk is voor de Europese economie.”

Interne en externe kritiek

De plannen van Draghi om de Europese economie een stimulans te geven, werden binnen zijn eigen ECB-bestuur negatief ontvangen. Zo werd er gezegd dat Draghi te hoge verwachtingen zou scheppen, wanneer hij de nadruk legt op de positieve gevolgen van de stimuleringsmaatregelen. Draghi moest zelf een halt toe worden geroepen wat betreft een rentebesluit in het najaar van 2015. De onzekerheid over dit besluit zorgde onder meer voor kelderende Europese beurzen.

Ook vanuit Nederland neemt de kritiek op Draghi toe. Zo stelde ABN Amro-topman Gerrit Zalm afgelopen week dat de renteverlaging die de president van de directie van de ECB voorstelt schadelijk is voor de Europese economie. De gedachte dat banken door deze verlaagde rente eerder investeren, kwalificeerde hij als onjuist. Daarnaast is het nadelig voor het consumentenvertrouwen, aangezien sparen amper meer loont in Europa. Zalm pleitte verder voor minder bemoeienis van Draghi met de monetaire unie en stelde dat de interne markten de economische malaise zelf moeten zien op te lossen.

Hervormingen in Griekenland

Een ander onderwerp waar Draghi zijn handen vol aan heeft gehad de afgelopen jaren is uiteraard Griekenland. Draghi was voorstander en voorloper van een politieke oplossing voor Griekenland en niet van een uitkomst geleid door Europese bankiers. Ook was hij de man die afgelopen zomer de lidstaten opriep actie te ondernemen zodat voorkomen kon worden dat andere landen en banken binnen die landen hetzelfde zou overkomen als de afgelopen jaren met Griekenland is gebeurd.

Vrij recent stelde Draghi na berichtgeving daarover- dat verlichting van de Griekse schulden (voorlopig) geen optie is. Volgens ECB-president is het nu vooral belangrijk dat de Griekse economie de noodzakelijk hervormingen doorvoert zodat er op den duur weer sprake zal zijn van economische groei.

Het beleid van Draghi lijkt een gulden middenweg te zijn waarbij er voor- en tegenstanders zijn. Hij heeft leiderschap getoond in crisistijd, zowel bij de eurocrisis als bij de problemen in Griekenland. Ondanks zijn leiderschap is er kritiek op hem vanwege zijn renteverlagingen, waar geen einde aan lijkt te komen. Uiteindelijk zal het resultaat van de renteverlagingen bepalend zijn voor de beschrijving van Draghi in de geschiedenisboeken.

Leave a Reply