Pia Eberhardt: “TTIP mag geen kopie worden van de wenslijst van bedrijven”

Door Carina van Os

Pia Eberhardt werkt voor Corporate Europe Observatory. Dit is een actie- en onderzoeksgroep die de kracht van de zakelijke lobby in de Europese Unie probeert te ontmaskeren. EU Know How sprak Eberhardt over de onderhandelingen rondom het Trans-Atlantisch Handels- en Investeringspartnerschap (TTIP) en de invloed van de lobby op deze onderhandelingen.

Wat houdt uw dagelijks werk bij Corporate Europe Observatory in?

“Ik ben onderzoeker en actievoerder bij Corporate Europe Observatory. Dit houdt in dat ik in mijn dagelijks werk veel onderzoek doe naar hoe bedrijven en hun lobbygroepen de politiek proberen te beïnvloeden. Op dit moment houd ik mij bezig met de onderhandelingen over TTIP. Ik onderzoek welke invloed waar vandaan komt om zo het verloop van de onderhandelingen te kunnen begrijpen. Op de website van Corporate Europe Observatory publiceren mijn collega’s en ik veel over dit onderwerp. We benaderen ook de Europese media om het bewustzijn over de risico’s van TTIP te vergroten.”

Wat vindt u van de manier waarop de onderhandelingen rondom TTIP plaatsvinden?

“Ik heb grote bezwaren tegen de voortdurende praktijk van geheimhouding rond de onderhandelingen over TTIP. De Europese Commissie schrijft teksten over de concrete invulling van onderdelen van het handelsverdrag, maar deze teksten zijn niet openbaar. De Eurocommissaris heeft ook gezegd dat ze niet vrijgegeven zullen worden. Wij vinden dat deze documenten ingezien moeten kunnen worden om de veiligheid en de democratie te kunnen waarborgen.

Daarnaast heb ik kritiek op de bevoorrechte positie die de Europese Commissie aan bedrijven en hun lobbygroepen geeft. De Commissie heeft honderden ontmoetingen gehad met bedrijven. Ik ben bezorgd over het feit dat bedrijven op deze manier een grote invloed hebben in de onderhandelingen. Ik wil niet dat TTIP een kopie wordt van de wenslijst van bedrijven. De invloed van deze bedrijven is schadelijk voor de samenleving. Zo wordt er gekeken naar het verlagen van de standaarden in Europa, terwijl vakbonden en organisaties jarenlang voor deze hoge standaarden hebben gestreden. De wensen van de bedrijven zijn in strijd met belangen van mens en milieu.”

“Bij het onderdeel ISDS komen het gezag en de macht van nationale overheden in het geding”

En hoe groot is de invloed van deze zakelijke lobby in de onderhandelingen?

“De invloed van de zakelijke lobby, van bedrijven en hun lobbygroepen, is erg groot. De wensen van deze bedrijven zijn terug te vinden in officiële documenten over TTIP die zijn uitgelekt. We hebben bijvoorbeeld een document van de Commissie over “Regulatory Coherence” openbaar gemaakt. Wat daarin vermeld wordt, komt erg in de buurt van wat er op de wenslijst van onder andere de lobbygroep Business Europe staat.

Daarnaast blijkt dat de Europese Commissie niet luistert naar wat de bevolking vindt. De Europese Commissie heeft vorig jaar een grote online inspraakronde georganiseerd over TTIP. Er werd gepeild naar wat burgers van het Investeerder-staatarbitrage (ISDS) vonden, een zeer controversieel onderdeel van TTIP. Meer dan 150.000 mensen namen hier aan deel aan en 97 procent zei ‘we willen geen ISDS in TTIP’. De Commissie bedankte de mensen voor hun aanwezigheid en ging gewoon door met waar ze mee bezig was zonder zich ook maar iets van de uitkomst aan te trekken. Dit laat zien dat de belangen van bedrijven er voor de Commissie meer toe lijken te doen dan de mening van burgers.”

Wat vindt u van de inhoud van TTIP?

“De inhoud van TTIP is erg problematisch op twee niveaus. Het eerste probleem is dat het besluiten met betrekking tot onderwerpen waar men in Europa jaren voor heeft gevochten te niet doet. Denk hierbij aan besluiten betreffende de financiële sector, databescherming, consumentenveiligheid en voedselstandaarden.

Het tweede probleem is het gevaar van TTIP voor de democratie. Bij het onderdeel ISDS komen het gezag en de macht van nationale overheden in het geding. Een bedrijf kan met ISDS een overheid via een ad hoc ingestelde en niet transparante arbitragecommissie aanklagen als die overheid wetgeving aanneemt of regels instelt die volgens het klagende bedrijf de winstgevendheid van hun investeringen in dat land aantasten. Mijn angst is dat het met dit onderdeel in TTIP erg moeilijk wordt om wetgeving in te voeren die nodig is om mensen te beschermen. Zo worden overheden belemmerd bij hun publieke taken en wordt de democratie ondermijnd.”

Foto: Müller-Stauffenberg

Leave a Reply