Over Ons

Missie

Euknowhow.eu is een platform van opinies, interviews en nieuws over het reilen en zeilen van de Europese Unie. Een groot gedeelte van de Nederlandse media weet nog altijd niet wat het met de EU aanmoet. De Unie is te complex met als gevolg dat er uitsluitend over de EU bericht wordt bij grotere evenementen als de Europese verkiezingen of bij potsierlijke Europese regelgeving over komkommers of plastic zakjes. En zelfs dan ontbreekt het doorgaans aan inside kennis. Dit betreuren wij, want Europese politiek is sexy.

Toegegeven, dossiers duren vaak jarenlang en beslissingen worden genomen in de achterkamertjes. Motieven van beleidsmakers raken ondergesneeuwd door complexe processen. Hierdoor wordt de Unie overgelaten aan de professionals; de Europarlementariërs, de lobbyisten en de ambtenaren.

Wij vinden het zorgwekkend dat het onbegrip bij de Europese burger waarlijk democratisch functioneren van de EU in de weg staat. Weinigen weten wat er precies hier in Brussel gebeurt, weinigen interesseert het. De beslissingen die hier gemaakt worden gelden echter voor een heel continent. Europa best belangrijk? Nee, uw rekeningen op tijd betalen is best belangrijk, Europa is bittere noodzaak.

Het is onze overtuiging dat wanneer de politieke en in enkele gevallen ook de persoonlijke kant van de EU getoond wordt, Europese politiek een breder publiek kan bereiken.

Wij onderscheiden ons van de geijkte Europese nieuwsbronnen aan de hand van de volgende uitgangspunten: 1. behalve nieuws bieden wij de gelegenheid aan bekende en minder bekende columnisten om de EU vanuit verschillende invalshoeken te belichten (belangenbehartigers, Europarlementariërs, communicatie-experts, maar ook historici en politicologen wisten bijvoorbeeld al de weg naar onze site te vinden); 2. wij zijn onafhankelijk en hebben niet als doelstelling enige politieke kleur te begunstigen; 3. de site wordt op peil gehouden door een redactie met relevante ervaring in het ‘Brusselse’ waardoor wij weten waar we het over hebben.

Wij gaan onomwonden voor kwaliteit, toegankelijkheid en het leveren van een toegevoegde waarde aan de berichtgeving over de EU zodat wij te allen tijde onze slogan waar kunnen maken;

Niemand kent de EU beter dan wij

 

Redactie

Oprichter: Milos Labovic
Hoofdredacteur: Barend Tensen

Euknowhow.eu wordt verder op peil gehouden door een kernteam van vaste columnisten en redactieleden: Patrick Gibbels, Carina van Os, Wytze Russchen, Roeland Spruyt en Lorenz van der Ven.

Contact: info@euknowhow.eu

 

Artikel insturen?

Het staat iedereen met interesse in Europese politiek vrij om artikelen in te sturen. De redactie behoudt echter wel het recht om te bepalen welke inzendingen geplaatst worden of eventueel geredigeerd dienen te worden. Om zelf een inschatting te kunnen maken hebben wij de volgende richtlijnen opgesteld voor spontaan ingezonden stukken:

  • Voor columns en opinieartikelen hanteren wij een maximum aantal woorden van 600 met een speling van maximaal 10%
  • Structuur: geef in een korte inleiding aan waar uw stuk over gaat en schrijf vervolgens vanuit de kern toe naar de conclusie
  • Schrijf to the point, kies voor een logische zinsopbouw en een heldere argumentatie
  • Maak waar nodig gebruik van tussenkoppen en kies voor een pakkende titel
  • Niet elke bezoeker van euknowhow.eu is een specialist, houd hier rekening mee wanneer u schrijft over specifieke EU-gerelateerde materie

U kunt uw artikel mailen naar info@euknowhow.eu. Graag ontvangen wij ook een korte omschrijving van uw achtergrond (opleiding, werk, andere activiteiten) inclusief een link naar uw twitteraccount. Bij voorkeur ontvangen wij uw artikel per bijlage.