Macron en Europa: wat staat er in zijn verkiezingsprogramma?

 

Door Carina van Os

Emmanuel Macron heeft de eerste ronde van de Franse verkiezingen gewonnen, en het lijkt erop dat hem dat de tweede ronde ook gaat lukken. Hier en daar werd er zelfs al gesproken van een ‘Europese lente’. Het is waar dat Macron positief tegenover Europa staat, maar wat wil hij nu concreet? Lees hier een samenvatting van wat er over Europa in het verkiezingsprogramma van zijn beweging ‘En Marche!’ staat.

Aan het begin van het gedeelte over Europa wordt  een tweetal conclusies getrokken; namelijk dat Europa essentieel is én dat  zich sinds 2005 een afstand heeft ontwikkeld ten opzichte van de Europese Unie. Europa is essentieel door het vrije verkeer van personen tussen landen, dat bijdraagt aan de economie, cultuur, onderwijs en het dagelijks leven. Ook is het waarborgen van de vrede een van de redenen waarom Europa essentieel is. Verder wordt geschreven dat de Unie een soeverein hulpmiddel is op veel onderdelen en de euro Frankrijk positief heeft beïnvloed. Over de afstand wordt geschreven dat Frankrijk het Europese project en de instellingen niet meer vertrouwt, dat de recente crisis een gebrek aan coördinatie van Europees beleid (economie, eurozone) heeft aangetoond, dat de effecten van het Erasmusprogramma tegenvallen en tot slot dat de epidemie van wantrouwen gestopt moet worden door vanuit een Europees ideaal te regeren.

Vervolgens worden er voorstellen gepresenteerd en deze worden opgedeeld onder drie doelen: tijd nemen voor debat over en herstel van de Europese Unie, het versterken van de Unie op vijf onderdelen en het herstel van de Europese identiteit.

Bij het eerste doel wordt geschreven dat de debatten vandaag de dag afstandelijk en technisch zijn en de burgers er niet daadwerkelijk in kunnen ingrijpen. Het plan is om ervoor te zorgen dat de basis van morgen een breed overleg met burgers zal inhouden, zowel op Europees als nationaal niveau. Verder moeten er Europese debatten plaatshebben over de inhoud van het Unie-optreden en de prioriteiten ervan. Vervolgens dienen de Europese regeringen een stappenplan te ontwikkelen voor gemeenschappelijke uitdagingen en specifieke acties en dienen zij prioriteiten te stellen voor het beleid en de uitvoering van de Unie voor een periode van vijf jaar.

Bij het versterken van de Unie wordt geschreven dat de Unie op dit moment wereldwijd weinig gewicht in de schaal legt omdat lidstaten liever geen onderwerpen aan alleen de Unie overlaten, of zoals zij het zien: soevereiniteit inleveren. Het plan is een Unie te ontwikkelen die wel een antwoord heeft op grote uitdagingen die het beste gezamenlijk opgelost kunnen worden. De terreinen die genoemd worden zijn veiligheid (buitengrenzen, defensie, politiële en justitiële samenwerking), groei, bescherming tegen globalisering (Europese bedrijven tegen concurrentie, handelsbeleid met Europese waarden, democratischer handelsbeleid), duurzame ontwikkeling en digitalisering.

Over het laatste doel, de Europese identiteit, wordt geschreven dat het Erasmusprogramma uit 1987 hieraan minder heeft bijgedragen dan gehoopt. Het is de bedoeling dat meer Fransen gebruik gaan maken van een academische of professionele uitwisseling, om zo de banden en het wederzijdse begrip tussen Europese landen te versterken.

Voor het volledige programma, zie: https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/europe.

Foto: Consulat de France à New York