Landbouwcrisis: 30 miljoen is niet genoeg

Door Carina van Os

Trekkers op de wegen, boeren protesterend door de straten en de ministers vergaderend. Brussel, begin september. De afgelopen maanden heeft de landbouwcrisis een dieptepunt bereikt; de agrarische ondernemers redden het niet langer. Er werd bij de Europese Raad besloten noodsteun uit te trekken voor agrarische ondernemers en de betalingsrechten van de lidstaten uit te breiden. Op deze manier komt de druk van de ketel. Echter, er is meer nodig om de problemen in de agrarische sector op te lossen.

Op dezelfde dag als de protesten vond er een Europese Raad plaats waarin gekeken werd naar een oplossing voor de problemen in de agrarische sector. Tijdens deze Raad werd besloten dat er 500 miljoen euro uitgetrokken wordt als steun voor de melkveesector. Ook mogen lidstaten 70 procent van de betalingsrechten eerder uitbetalen, aldus de Europese Commissie. Dit zorgt ervoor dat de boeren met financiële problemen op korte termijn extra geld kunnen krijgen.

“Om daadwerkelijk de oorzaken van de crisis binnen de agrarische sector aan de pakken, zijn andere, structurele, oplossingen nodig”

Vorige week vergaderden de ministers van landbouw in Luxemburg. Hier werd besproken hoe de beschikbare 500 miljoen euro verdeeld gaat worden over de lidstaten. Nederland krijgt 29,94 miljoen euro en hoeft deze niet, zoals in de Raad bepaald was, alleen aan de melkveesector te besteden. Ook de varkenssector kan op steun rekenen.

De 30 miljoen euro werd met grote euforie ontvangen. En terecht; het geld is op dit moment onmisbaar binnen de agrarische sector. Toch zal de crisis op een andere manier opgelost moeten worden. De ondernemers kunnen niet telkens weer op noodsteun uit Europa rekenen. Om daadwerkelijk de oorzaken van de crisis aan te pakken, zijn andere, structurele, oplossingen nodig.

Tijdens de Raad werd al gekeken naar een structurele oplossing: het verruimen van de mededingingsregels. Er werd voorgesteld om een high-level groep in het leven te roepen waarin drie Eurocommissarissen naar dit plan gaan kijken. Het risico is wel dat hier uiteindelijk niets uit voortkomt. Het verruimen van de mededingingsregels is positief voor de agrarische sector, omdat boeren dan de mogelijkheid hebben zich te verenigen tegenover grote handelaren. Zo wordt in de hele Unie de macht van de supermarkt kleiner, de invloed van de boer groter en de prijs van de producten eerlijker.

Een tweede structurele oplossing is het verlagen van de regeldruk. Minder regeldruk zorgt voor een sterkere concurrentiepositie van Europese ondernemers. Met name Nederlandse agrarische ondernemers produceren onder een strenge regeldruk –van vergroening tot mestafvoer- en hebben zo een nog hogere kostprijs dan hun collega’s uit andere Europese landen. Een verlaging van de regeldruk zal de agrarische ondernemers concurrerend maken. Omdat de regeldruk in Nederland nog hoger is dan in de meeste Europese landen, zal verlaging voor Nederlandse ondernemers veel betekenen.

30 miljoen is niet genoeg. Om de problemen in de agrarische sector op de lossen zijn structurele oplossingen nodig. Deze oplossingen zorgen voor een verbeterde positie voor agrarische ondernemers, ook op langere termijn. Dit is belangrijk omdat de noodsteun eenmalig is en de ondernemers niet afhankelijk moeten blijven van dit geld. Bij een verruiming van het mededingingsrecht en het verlagen van de regeldruk kunnen ondernemers beter onderhandelen, concurrerend zijn en hun bedrijf staande houden. Dat is wat de agrarische sector in Europa nodig heeft voor een toekomst. Een toekomst zonder noodsteun.

Foto: Kees Bos

Leave a Reply