Landbouw in Europa deel II: Annie Schreijer (CDA) aan het woord

Door Carina van Os

In dit deel van Landbouw in Europa geeft Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik haar mening over de actualiteiten en de toekomst van de Europese landbouw. Ze is boerin en politica en kwam met 113.123 voorkeursstemmen namens het CDA in het Europees Parlement.

Je bent lid van de Landbouwcommissie, wat wil je hierin bereiken?

“Dat er ook in de toekomst voldoende voedsel geproduceerd zal blijven worden. Wereldwijd zal de vraag naar voedsel enorm stijgen en dus zal er de komende jaren ook veel meer voedsel geproduceerd moeten worden door onze familie- en gezinsbedrijven. Het behoud van die bedrijven zal dan ook ontzettend belangrijk zijn om het aanbod van voldoende voedsel op peil te houden. Daarom zal ik mij volop inzetten voor het behoud van onze familie,- en gezinsbedrijven.

Ik ben ook lid van de Milieucommissie, waar Natura2000 voor mij een belangrijk thema is. In Nederland worden er onder het mom van Natura2000 te strenge regels gehanteerd voor onze agrarische familie,- en gezinsbedrijven. De bedrijven worden sterk beperkt in hun ontwikkelingsmogelijkheden, ook al hoeft dat niet van Europa. Het kabinet doet simpelweg te veel dingen die van de Europese Unie niet hoeven.”

Hoe zet jij je in voor de agrarische ondernemers die negatieve gevolgen ondervinden van de Russische boycot?

“In de zomer ben ik één van de eersten geweest die heeft gepleit voor compensatie voor de land,- en tuinbouwsector die onevenredig hard is geraakt door de Russische boycot. Daarbij heb ik keer op keer tijdens bijeenkomsten van de Landbouwcommissie gepleit voor steun aan alle agrarische sectoren. Ook heb ik schriftelijke vragen gesteld aan de Europese Commissie om te kijken waar ruimte zat voor steun. Verder heb ik een resolutie ingediend tijdens de plenaire sessie in Straatsburg waarin ik samen met mijn EVP-collega´s heb gepleit voor steun aan de land- en tuinbouwsector. Daarnaast heb ik ook veel contact  gehad met partijen in Nederland om uit te leggen hoe onze boeren gebruik konden maken van de Europese steunfondsen die door de Europese Commissie in het leven zijn geroepen.”

“Het kabinet doet te veel dingen die van de EU niet hoeven”

Wat vind je van de afschaffing van het melkquotum in 2015?

“Het is een gegeven dat het melkquotum in 2015 verdwijnt. Toch is er de afgelopen jaren een forse discussie geweest over dit onderwerp. Beide kanten hebben wat mij betreft een punt. Aan de ene kant ontstaan er namelijk nieuwe kansen voor de melkveehouderij, maar aan de andere kant moeten de melkveehouders een stukje zekerheid inleveren.”

Kansen als?

“Kansen voor melkveehouders om meer melk produceren. Nederland produceert al jaren achtereen meer melk dan het melkquotum voorschrijft en krijgt daarom torenhoge boetes opgelegd (de zogenoemde superheffing). Afgelopen jaar betaalden onze melkveehouders nog 132 miljoen euro aan de Europese Commissie. Door de opheffing van het melkquotum verdwijnt die barrière. Dat wil echter niet zeggen dat melkveehouders ongelimiteerd melk kunnen gaan produceren. De Melkveewet moet er voor gaan zorgen dat de groei van de melkveehouderij plaats vindt binnen de milieurandvoorwaarden. “

Wat zijn de grootste risico´s voor de Europese landbouw?

“In het Europees Parlement merk ik dat er vaak debatten worden gevoerd met een emotionele ondertoon. We moeten oppassen dat die emoties niet de boventoon gaan voeren. Denk daarbij onder meer aan het debat over genetische modificatie, maar ook aan het debat over het klonen van dieren.”

Je bent van mening dat het een risico is dat emoties de boventoon gaan voeren bij het debat over genetische modificatie en klonen, maar hoe zit dat bij genetische modificatie en klonen op zich?

“Dat emoties niet de boventoon zouden moeten voeren in de debatten over genetische modificatie en klonen, wil niet zeggen dat ik geen problemen zie met betrekking tot beide dossiers. Ik vind het van groot belang dat de volksgezondheid niet in gevaar komt als gevolg van het gebruik van nieuwe voedselproductiemethodes. Er is momenteel echter nog veel onduidelijkheid over de lange termijn gevolgen van het gebruik van genetische modificatie en klonen. Toch denk ik tegelijkertijd dat het gebruik van nieuwe voedselproductiemethodes aandacht zou moeten krijgen met het oog op de toekomst. In 2050 telt de aarde ruim 9 miljard inwoners die allemaal gevoed zullen moeten worden. Om aan die vraag te kunnen voldoen is het onverstandig om nieuwe technieken op voorhand uit te sluiten.”

“Producenten moeten niet slechts aan winstmarges denken maar ook aan volksgezondheid”

Hoe zie je de toekomst van de Europese landbouw voor je?

“Consumenten zouden meer inspraak moeten krijgen in de manier waarop voedselproductie plaats vindt. Het zijn tenslotte consumenten die agrarische producten gebruiken en daarom ook iets moeten kunnen zeggen over diezelfde producten. Verder denk ik dat infectieziekten in de toekomst een belangrijk onderwerp van discussie gaan worden. Dat is iets waar we oog voor moeten hebben. Producenten zouden niet alleen aan winstmarges moeten denken maar zeker ook aan de gevolgen voor de volksgezondheid. Tevens is het belangrijk de sterke landbouw die een belangrijke rol speelt in de wereldwijde voedselvoorziening te behouden. Daarvoor is verdere opschaling hard nodig.”

Welke rol kan Nederland in de toekomst vervullen?

“Nederland is een voorloper op het gebied van innovatieve landbouw. Ik ben verbaasd over de innovatieve kracht van de land,- en tuinbouw in ons land. Die kracht moeten we zien te behouden om onze rol in de voedselvoorziening te versterken.”

Foto: Martin Lahousse/EVP

Volg Carina via Twitter: @CarinavanOs

 

Leave a Reply