Koning Willem Alexander geeft toespraak in Europees Parlement

Van de redactie

Op 25 mei was het dan zover. Willem Alexander, Koning van Nederland, gaf zijn eerste toespraak in het Europees Parlement. Hij deed dit in navolging van zijn moeder, Beatrix, die in 1984 en 2004 ook een toespraak gaf in het EP.

Onverhuld pro-Europees

Na een kort, maar hartelijk welkom door Parlementsvoorzitter Martin Schulz begon WA met lof voor het Europees Parlement. Elk geluid in Europa, in al zijn verscheidenheid, is vertegenwoordigd in het EP. Bovendien stond hij stil bij de aanslagen in Brussel. Opvallend was dat de toespraak een onverbloemde pro-Europese toon had. “Wij zijn enorm trots op onze nationale helden, Spinoza, Rembrandt, Cruijff. Maar nationale trots hoeft niet in de weg te staan van waardering voor het Europese project.” Verder gaf hij aan dat hij lid is van de eerste generatie Europeanen die geen oorlog heeft meegemaakt, en dat hij dit ook toekomstige generaties gunt. Hij verwees ook veelvuldig naar de Europese waarden en cultuur: “Een territorium kun je afbakenen, een cultuur niet.”

Kritische noten en Brexit

De Koning liet ook een paar kritische noten vallen. Snel reageren op crises is niet Europa’s sterkste kant. Hij gaf ook een duidelijk maar poëtisch pleidooi voor het Verenigd Koninkrijk in de EU en dus tegen een Brexit. “Europa’s boeket zou niet zo mooi zijn zonder de Engele roos.” Hij sloot af door de aanwezige Europarlementariërs veel succes te wensen. De zaal was dan ook goed gevuld voor de toespraak van de Koning. De meeste Nederlandse Europarlementariërs waren aanwezig alsook Eurocommissaris Timmermans en minister Koenders. Resumerend: een toespraak waar Nederland trots op mag zijn.

Leave a Reply