Joshua Livestro over het referendum: “Wij gaan winnen!”

Door Roeland Spruyt

Met nog maar twee weken te gaan is het verschil tussen ja en nee kleiner dan ooit. Het nee-kamp zag haar royale voorsprong van 35 procent slinken tot 1 procent, een nihil verschil. Zeker als je daarbij optelt dat 29 procent van de kiezers nog geen flauw idee heeft wat te stemmen. Ondanks dat getuigt het van een zekere durf om de regering op te roepen de uitslag over te nemen, zoals Livestro en zijn ‘Stem Voor Nederland’ deden.

Stem Voor Nederland

‘Stem Voor Nederland’ kwam eind januari pas echt op gang. Livestro had nadat bekend werd dat er een referendum over het associatieverdrag zou komen een stemverklaring afgegeven op zijn site. Vervolgens vroeg oud-PvdA-voorzitter Michiel van Hulten hem zich aan te sluiten bij de club die het ja-kamp moest gaan leiden. Sindsdien reist de in Engeland wonende voorman stad en land af om Nederland te overtuigen van het gelijk van het ja-kamp. Met succes.

Livestro is overigens een uitgesproken voorstander van referenda: “Het is wat mij betreft een goede zaak dat de wet het mogelijk maakt dergelijke referenda te houden, ook over Europese onderwerpen. Kiezers zullen er gretig gebruik van maken omdat zij willen meepraten over zaken die voor ons allemaal van belang zijn. Dit nieuwe democratische recht wordt massaal omarmd. Dat het kabinet de laatste weken van de campagne volop beschikbaar is om alle vragen over het verdrag te beantwoorden getuigt ervan dat het de kiezers serieus neemt. Eindelijk, zou ik bijna willen zeggen.”

“Gaan we Poetin zijn zin geven door nee te stemmen?”

Stop making shit up!    

Volgens Livestro gaat het referendum over de volgende vraag: “Gaan we Poetin zijn zin geven door nee te stemmen, of geven we niet toe aan zijn druk en stemmen we voor? Als we vóór het associatieverdrag stemmen kunnen we de macht van Poetin inperken en stelling nemen tegen zijn agressieve ondermijning van de buurstaten van Rusland. Met dit verdrag kunnen wij de Nederlandse identiteit bevestigen. We laten zien dat we een land zijn dat durft te kiezen voor handel én mensenrechten. Met oog voor de kansen die internationale samenwerking biedt en tegelijkertijd bereid te doen wat nodig is om stabiliteit aan de buitengrenzen van de Europese Unie te garanderen.”

Een doorn in zijn oog zijn “de leugens die GeenPeil verkoopt”. Livestro vervolgt: “Jan Roos zegt dat dit verdrag zal leiden tot EU-lidmaatschap voor Oekraïne. Onzin! Een dergelijk verdrag hebben we met meerdere andere landen over de hele wereld. Met Chili en Israël bijvoorbeeld, die worden echt geen lid van de EU. Oekraïne is nog niet eens kandidaat-lid. Of hij zegt dat we overstroomd gaan worden door Oekraïners. Ook een leugen. Niet voor niets heet ons wekelijkse fact-check artikel over de uitspraken van het tegen-kamp ‘Stop making shit up’. Stop met het voorliegen van Nederlandse burgers over dit verdrag!”

Oekraïne als slachtoffer

Een continentale crisis, waar Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker bang voor is wanneer Nederland tegenstemt en het verdrag geen doorgang kan vinden, verwacht Livestro niet: “De pijn zal vooral gevoeld worden in Oekraïne, dat na jaren van moedig weerstand bieden aan Russische intimidatiepolitiek plotseling opnieuw in grote onzekerheid zou verkeren over de vraag of dit verdrag wel doorgaat.”

Over twee weken weten we of Livestro’s triomfantelijke ‘wij gaan winnen’ bewaarheid wordt en of zijn Stem Voor Nederland succes heeft gehad. Tot die tijd strijdt hij tegen het nee-kamp van Thierry Baudet, Jan Roos en GeenPeil.

Foto: Jalta.nl

Leave a Reply