Institutionele hervormingen EU na rapport Verhofstadt?

Door Milos Labovic

Vandaag presenteerde Guy Verhofstadt zijn rapport over aanpassingen met betrekking tot ‘de institutionele vorm van de EU’. Achter deze vage naam schuilt een veel ambitieuzer plan. Namelijk een Verdragswijziging. In zijn rapport pleit Guy Verhofstadt voor grootscheepse hervormingen die een aanpassing van het Verdrag vergen.

Variabele Geometrie

De kern van het probleem is volgens Verhofstadt de variabele geometrie van de instellingen; er zijn teveel uitzonderingen, er zijn te veel compromissen en er wordt rekening gehouden met te veel belangen. Hierdoor is de EU onbestuurbaar. In het kort; Institutioneel gezien is de EU een bende. Daarnaast laten volgens Verhofstadt ook de aaneenvolgende crises zien dat Europa niet in staat is om haar eigen problemen op te lossen. En de enige manier om dit allemaal op te lossen is door een Verdragswijziging.

Brexit is een kans

Volgens Verhofstadt is de Brexit een kans om de Unie te hervormen. Het Verenigd Koninkrijk moet de status van associatie krijgen net als Turkije en Noorwegen. Als het nieuwe verdrag er ooit komt kan elk land kiezen: of in de Unie of een associatie status verkrijgen. Maar niets ertussen.

Bindende economische afspraken

Verhofstadt schenkt ook veel aandacht aan het economisch bestuur van de Unie. De vrijblijvendheid van economische afspraken moet weg. Afspraken over tekorten en de aanbevelingen van de Commissie moeten hard en bindend zijn. Landen die zich niet aan de afspraken houden mogen geen aanspraak meer doen op EU fondsen. Daarnaast wil hij ook hervorming van het EU budget zodat de Unie meer over eigen middelen beschikt.

Minister van Financiën

In zijn rapport pleit Verhofstadt ook voor duidelijk en sterke bevoegdheden voor Europese instellingen. Zo moet er een Minister van Financiën komen. De Europese Centrale Bank moet de bevoegdheden krijgen die op gelijke voet staan als de Amerikaanse Federal Reserve. Europol en Eurojust moeten opsporingsbevoegdheden krijgen volgens Verhofstadt.

Breed gedragen

Sommige van de oproepen van Guy Verhofstadt zullen op steun kunnen rekenen buiten de federalistische kringen. Zo pleit hij voor een vaste vergaderplaats van het Europees Parlement en wil hij het aantal Eurocommissarissen drastisch inperken. Opvallend is wel de oproep om de vertegenwoordigers van de Raad te laten bestaan uit politici.

De vraag is nu of het rapport een meerderheid krijgt in het Europees Parlement en wat voor consequenties dit heeft. Is dit een formele vraag aan de Raad om een conventie bijeen te roepen of is het slechts een rapport uit eigen initiatief wat de la in kan? In het eerste geval komen er grootscheepse veranderingen aan in Europa. In het laatste gaan we over op de orde van de dag.

 

Volg Milos op Twitter of Instagram

Foto: Flickr.com

One thought on “Institutionele hervormingen EU na rapport Verhofstadt?

  1. Quid het herzien van de arbeidsvoorwaarden van de Eurocraten? Baan-voor-het-leven, 3 tot 4 maanden vakantie, kantoorsluitingsdagen, tot 900 €/maand kindergeld, tot 13 sabbatsjaren… anno 2016 ?

Leave a Reply