De Lobbyist: Parlementaire Commissies

Door Milos Labovic

Het hart van het Europees Parlement wordt gevormd door de parlementaire commissies. Dat is waar de actie plaatsvindt. Het Europees Parlement kent 20 vaste commissies. Binnen de Commissie Buitenlands beleid zijn er bovendien twee subcommissies; mensenrechten en veiligheid en defensie. De Commissies worden altijd aangeduid met hun afkorting. De Industrie en Onderzoekscommissie wordt liefkozend ITRE genoemd en de Visserijcommissie is PECH. Als je in Brussel wilt werken dan moet je al die afkortingen kennen.

Commissies zijn belangrijk omdat zij in eerste instantie aan de lat staan om het standpunt van het Parlement ten aanzien van beleid of wetgeving te bepalen. Een van de lobbygevechten heeft dan ook plaats op het niveau “welke Commissie gaat erover”. Je kunt je voorstellen dat een wetgeving over industriële standaarden anders behandeld zal worden door de Industrie (ITRE) Commissie dan door de milieucommissie. Deze beslissing vindt plaats op het niveau van de Conference of Presidents. Hierin nemen de politieke leiders van de politieke groepen zitting.

Het komt wel eens voor dat meerdere commissies menen dat zij over een bepaald soort wetgeving gaan. Er zijn dan twee mogelijkheden. Of er wordt besloten dat één commissie erover gaat, maar de andere commissie mag wel een mening over het rapport geven als een “opinie gevende commissie”. De leidende commissie kan ervoor kiezen om zo een opinie naast zich neer te leggen, maar moet de opinie wel vastnietten als een Annex. Het gebeurt namelijk weleens dat Commissies van mening verschillen. Een tweede optie is dat delen van een wetgeving zo overduidelijk bij de taken van een tweede commissie horen dat er besloten wordt om die tweede commissie tot “associated committee” te bombarderen. Dat betekent dat zij exclusieve bevoegdheid heeft over specifieke delen van wetgeving.

In dat geval moeten de twee commissies (en de twee rapporteurs) nauw samenwerken om tot een rapport te komen. De amendementen die door de geassocieerde commissie aangereikt zijn aan de leidende commissie, moeten worden aangenomen zonder dat daar over gestemd zal worden. Dit is immers al gebeurd in de geassocieerde commissie. Deze regels kun je als lobbyist in je voordeel gebruiken. Als je van mening bent dat een bepaalde commissie ongunstig zal stemmen over jouw onderwerp dan kun je proberen om al in een vroeg stadium een andere commissie te overtuigen een opinie te geven.

Dit doe je door sleutel-Europarlementariërs te overtuigen van het bredere belang. Een mooi voorbeeld is de privacywetgeving . Dit werd in meerdere commissies behandeld en elke keer dat een opinie gevende commissie gunstig stemde zorgde de pro-privacy lobby dat dit breed uitgemeten werd. Alwaar het de leidende commissie. Ten overvloede, als de leidende commissie gunstig gestemd is over jouw onderwerp heb je er geen baat bij om het debat te verbreden naar andere Commissies.

Een overzicht van de commissies en afkortingen:

Naam Verkort
EP-Commissie Begroting BUDG
EP-Commissie Begrotingscontrole CONT
EP-Commissie Buitenlandse zaken AFET
EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken LIBE
EP-Commissie Constitutionele zaken AFCO
EP-Commissie Cultuur en Onderwijs CULT
EP-Commissie Economische en monetaire zaken ECON
EP-Commissie Emissiemetingen in de automobielsector EMIS
EP-Commissie Industrie, onderzoek en energie ITRE
EP-Commissie Internationale handel INTA
EP-Commissie Interne markt en consumentenbescherming IMCO
EP-Commissie Juridische zaken JURI
EP-Commissie Landbouw en plattelandsontwikkeling AGRI
EP-Commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid ENVI
EP-Commissie Ontwikkelingssamenwerking DEVE
EP-Commissie Rechten van de vrouw en gendergelijkheid FEMM
EP-Commissie Regionale ontwikkeling REGI
EP-Commissie Vervoer en toerisme TRAN
EP-Commissie Verzoekschriften PETI
EP-Commissie Visserij PECH
EP-Commissie Werkgelegenheid en sociale zaken EMPL
EP-Subcommissie Mensenrechten DROI
EP-Subcommissie Veiligheid en defensie SEDE
EP-commissie Fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect TAX2

Foto: Europarl.europa.eu 2016

Volg Milos op Twitter of Instagram

Leave a Reply