2:01 pm - vrijdag oktober 21, 2016

Annie Schreijer: Nederland doorgeschoten met EU-natuurbescherming

Annie Schreijer

Van de redactie

Nederland is onnodig ver doorgeschoten met de uitvoering van Europese regels voor beschermde natuurgebieden. Extra eisen en beperkingen brengen vele boeren, gemeenten, burgers en ondernemers in problemen. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik, dat zij dinsdag in Brussel presenteert.

“De Nederlandse overheid voert de EU-natuurwetgeving te streng uit”, zegt Annie Schreijer. “Denk aan vergunningen en een scheurverbod op grasland: dat hoeft helemaal niet van Europa. En Nederland verwaarloost te vaak sociaaleconomische omstandigheden rondom en binnen Natura 2000-gebieden.”

Annie Schreijer kreeg dit jaar verschillende klachten, van eeuwenoude Twentse boerenbedrijven tot de Gelderse baksteenindustrie en zelfs Nationaal Park De Hoge Veluwe en Noordzeevissers. “Verdere economische ontwikkeling van deze knelgevallen – en zelfs bestaand gebruik – worden in de kiem gesmoord, voor de kleinste effecten op plantjes en diertjes.”

Alle opgelegde beperkingen blijken tot dusver amper effect te hebben op de ecosystemen in de beschermde gebieden in de EU, aldus een evaluatie van de Europese Commissie dit najaar. “Waar zijn we dan eigenlijk mee bezig? Zijn er geen belangrijker doelen dan de relatief ondoelmatige besteding van ruim 5,8 miljard euro EU-geld per jaar aan de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen en Natura 2000-gebieden in de lidstaten?” Daarnaast investeren Nederlandse provincies soms “onverantwoordelijk hoge bedragen in nieuwe natuur”, stelt Schreijer-Pierik. “Maar de betaalbaarheid van het onderhoud op lange termijn is vaak twijfelachtig.”

De CDA-Europarlementariër vindt dan ook dat de uitvoering van de EU-richtlijnen flexibeler en dynamischer moet. “De Europese Commissie stelt zelf dat Natura 2000-gebieden geen natuurreservaten zijn. Dus de overheid moet wel degelijk rekening houden met omwonenden en eigenaren”, stelt Schreijer-Pierik. “Maar in de Nederlandse praktijk komt daar niets van terecht. Daarbij wijst het kabinet steeds naar Europa en de Europese Commissie wijst terug naar Den Haag. Zo komen we er niet uit.”

Het onderzoeksrapport ‘Land in de knel’ loopt vooruit op de huidige Brusselse evaluatie van de Vogel- en Habitatrichtlijnen. Het Europees Parlement bespreekt dat onderwerp vanaf december. De Nederlandse regering zal het komend halfjaar voorzitter van de Europese Unie zijn.

Download hier de E-Book versie van het rapport:

 

News Feed
Don't miss the stories followEU Know How and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.
Filed in
Sleutel 3

Staat van de Unie Week #49

juncker en timmer

Staat van de Unie Week #50

Related posts
Your comment?
Leave a Reply